Om ComposeToGO

ComposeToGo AS er et norsk programvarehus. Vi leverer plattform-teknologi for utvikling av forretningsapplikasjoner til offentlig sektor og privat næringsliv.

mål

Vi jobber for å effektivisere og automatisere offentlig og private bedrifter på en bærekraftig måte.

ComposeToGo sin oppgave er å tøye teknologiens grenser for å optimalisere nytteverdien for våre kunder. Vi jobber for å fremme økonomisk vekst gjennom digitalisering. Våre grunnprinsipper er derfor basert på effektivitet, interoperabilitet og langsiktighet. Dette reflekteres gjennom hvordan vi utvikler teknologi og hvordan vi jobber med kundeprosjekter.

“Vår oppgave er å utfordre de store konsulenthusene med bærekraftige IT-løsninger.”

CEO, Frode Preber Ettesvoll

Kjernekompetanse

R

STANDARDISERING

Compose er basert på internasjonale og nasjonale standarder for grensesnitt, sikkerhet og GUI. Felles standarder er nøkkelen til langsiktige IT-løsninger, og bekjemper en utfordringer med isolerte systemer.

 

R

BRUKERSENTRISKE TJENESER

For å sikre bredere oppslutning rundt nettbaserte tjenester fra kunder og innbyggere, setter vi alltid sluttbrukeren i fokus. ComposeToGo har bred kunnskap innen utvikling av tjenestereiser, single window-løsninger og kontekstbaserte tjenester.

Les whitepaper om sømløs e-dialog>

R

INTEROPERABILITET

ComposeToGo jobber alltid for å sikre interoperabilitet på tvers av offentlig etater. Strategisk bruk av semantikk og metadata i applikasjoner muliggjør effektiv informasjonsdeling mellom ulike systemer, uten behov for manuelle oversettelser og inntasting.

Les whitepaper om metadata: nøkkelen til samhandling>

R

LOVVERK OG IT

Nesten alle arbeidsprosesser og offentlig prosesser er definert i lovverk eller interne regelverk. ComposeToGo har lang erfaring i å implementere lovverk i digitale prosesser. Dette legger også grunnlaget for å kunne gjennomføre automatisert saksbehandling (roboter).

management

Compose-teamet

Hege Therese Ettesvoll
Kundekonsulent

Dao Phan
Produkteier

Frode Preber Ettesvoll
CEO

Geir Anders Gløtvold
Salgssjef

Ida Sandvik Lien
Markedsansvarlig

samarbeid

Vil du bli Compose-partner?

Hei! Vi gir bort en gratis guide til hvordan du kanrealisere gevinster fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Skriv inn e-postadressen nedenfor, så sender vi den til deg!

Sendt!