Om Compose Software AS

Compose Software AS er et norsk programvarehus. Vi leverer plattformteknologi for utvikling av forretningsapplikasjoner til offentlig sektor og privat næringsliv.

mål

Vi jobber for å effektivisere og automatisere offentlig og private bedrifter på en bærekraftig måte.

Compose Software AS (tidligere ComposeToGo AS) sin oppgave er å tøye teknologiens grenser for å optimalisere nytteverdien for våre kunder. Vi jobber for å fremme økonomisk vekst gjennom digitalisering. Våre grunnprinsipper er derfor basert på effektivitet, interoperabilitet og langsiktighet. Dette reflekteres gjennom hvordan vi utvikler teknologi og hvordan vi jobber med kundeprosjekter.

“Vår oppgave er å utfordre de store konsulenthusene med bærekraftige IT-løsninger.”

CEO, Frode Preber Ettesvoll

Kjernekompetanse

R

STANDARDISERING

Compose er basert på internasjonale og nasjonale standarder for grensesnitt, sikkerhet og GUI. Felles standarder er nøkkelen til langsiktige IT-løsninger, og bekjemper utfordringer med isolerte systemer.

 

R

BRUKERSENTRISKE TJENESER

For å sikre bredere oppslutning rundt nettbaserte tjenester fra kunder og innbyggere, setter vi alltid sluttbrukeren i fokus. Compose Software AS har bred kunnskap innen utvikling av tjenestereiser, single window-løsninger og kontekstbaserte tjenester.

Les whitepaper om sømløs e-dialog>

R

INTEROPERABILITET

Compose Software AS jobber alltid for å sikre interoperabilitet på tvers av offentlig etater. Strategisk bruk av semantikk og metadata i applikasjoner muliggjør effektiv informasjonsdeling mellom ulike systemer, uten behov for manuelle oversettelser og inntasting.

Les whitepaper om metadata: nøkkelen til samhandling>

R

LOVVERK OG IT

Nesten alle arbeidsprosesser og offentlig prosesser er definert i lovverk eller interne regelverk. Compose Software AS har lang erfaring i å implementere lovverk i digitale prosesser. Dette legger også grunnlaget for å kunne gjennomføre automatisert saksbehandling (roboter).

management

Compose-teamet

Hege Therese Ettesvoll
Kundekonsulent

Dao Phan
Produkteier

Frode Preber Ettesvoll
CEO

Ida Sandvik Lien
Markedsansvarlig

samarbeid

Vil du bli Compose-partner?

Vi har byttet navn!

Hei! Selskapet har byttet navn fra ComposeToGo AS til Compose Software AS. Programvaren er den samme, gode Compose. Nettsidene flyttes til www.usecompose.com men du kan fremdeles bruke www.onctg.com en stund fremover. Vi håper du også liker endringen! Vi har samtidig flyttet oss til freshe lokaler på UMA i Stenersgata 8. Kom gjerne innom på en kopp kaffe!

You have Successfully Subscribed!