Hva kan du bygge med Compose?

Våre kunder har svært forskjellige fagområder, men deler de samme behovene om økt effektivitet og kvalitet gjennom digitalisering. 

Legal tech

Bank & Forsikring

E-forvaltning

Olje & Gas

Utvalgte kundecaser

Forsvaret

Forsvaret bruker Compose til rekruttering og evaluering av rekrutter til førstegangstjeneste. De bruker også Compose til å effektivisere interne prosesser.

Riksrevisjonen

Riksrevisjonen bruker Compose som varslingskanal til å rapportere kritikkverdige forhold ved statens bruk av offentlig ressurser.

UDI

Utlendingsdirektoratet bruker Compose til å effektivisere og forbedre prosesser for saksbehandling av asyl- og innvandringssøknader.

Nasjonal kommunikasjons-myndighet (NKOM)

NKOM innhenter rutinemessige data over det norske ekommarkedet, og bruker Compose blant annet til omfattende elektroniske spørreskjema for ekomstatistikk. Flere av tjenestene er tilgjengelig i Altinn.

KFV

Kontoret for Voldsoffererstatning bruker Compose til å digitalisere kjerneprosessen “Søknad om Voldsoffererstatning”.

Norges Idrettsforbund

NIF – Olympiatoppen bruker Compose til å digitalisere interne og eksterne prosesser.

BankID

BankID bruker Compose til å automatisere og generere kundetilpasset kontrakter.

mer info 

Få mer informasjon om relevante kundeprosjekter

Lagring og oppbevaring av dine opplysninger:

Hei! Vi gir bort en gratis guide til hvordan du kan realisere gevinster fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Skriv inn e-postadressen nedenfor, så sender vi den til deg!

Sendt!