Videoer

Tutorials: Skjema, workflows, automatisering, med mer…

Bygg skjema

 Samle data fra ti eller tusenvis av respondenter gjennom elektroniske skjema. Compose tilbyr ett av de mest robuste verktøyene for elektroniske skjema på markedet. Skjemabyggeren i Compose er pakket med avansert funksjonalitet for datainnsamling ikledd et brukervennlig design. Legg til sider, spørsmålstyper og svaralternativer med enkle klikk- og- dra funksjoner. Sett enkle og komplekse valideringer for å gi brukeren en smidig utfyllingsprosess.

Bygg en workflow 

I prosessbyggeren legges skjema inn i en arbeidsflyt. Arbeidsflyten designes med
pre-definerte prosess-elementer som dras ut i en visuell BPMN-basert modell. Aktivitetselementene definerer hva som skal skje med data etter de er sendt inn av utfyller, f.eks. sende en e-post, validere et skjema eller starte saksbehandling.

Explainer/Infographic: Enkel og kort forklaring på Compose 

 

kontakt og kom i gang!

Book en live-demo

Vi hjelper deg gjerne å komme i gang med digitaliseringsinitiativ. Book en demo, så tar vi kontakt. 

Personvern og lagring av mine opplysninger: