WHISTLE: Web-tjeneste for sikker håndtering av varslinger på arbeidsplassen

Nye krav til næringsliv om varsling!

Arbeidsmiljøloven § 2 A-3 forplikter alle arbeidsgivere å iverksette forsvarlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette gjelder både myndigheter, privat næringsliv og organisasjoner med flere enn 5 ansatte. I kravet inngår det at ansatte skal ha tilgang til en sikker og anonym varslingskanal for å melde fra om for eksempel miljøforurensning, seksuell trakassering, sikkerhetssvikt, korrupsjon etc.

Whistle for bedrifter

Whistle er et web-basert skjema utviklet for sikker håndtering av varslinger på arbeidsplassen. Whistle levers av AdvokatOnline og er utviklet med programvaren Compose.

R

Sikkert

Teknologien bak skjema er utviklet med høye krav til sikkerhet, og brukes bl.a. av Forsvaret. Sesjonen mellom utfyller og løsningen er SSL-sikret. Når innkomne varslinger er bekreftet overført, slettes de automatisk fra Whistle sine servere.

R

Brukervennlig

Skjema er enkelt å fylle ut, og tilfredsstiller alle universelle krav til innsamling av data. Whistle gir ansatte (og andre eksterne leverandører, media, publikum etc.) en enkel og sikker varslingskanal. Skjema publiseres raskt via en lenke eller QR-kode på nettsider eller intranett.

R

Anonymt

Alle saker blir behandlet med garantert anonymitet (dersom varsler har ønsket dette) i saksbehandlingsportalen. Hvis en varsler ønsker å oppgi navn, kan man likevel gjøre tilpasninger for å styre tilgangen til personopplysninger.

R

Oppfølging

Løsningen er tilrettelagt for at saksbehandler kan følge opp anonyme varslere i en saksportal og gjennom e-Dialog (chat). Saksbehandlingen kan gjøres internt i selskapet, eller av betrodde partnere (advokater mv.).

prøv tjenesten

Test Whistle-tjenesten gratis.

Fyll inn skjema for å motta link til å teste Whistle-tjenesten.  

Viktig! Dette er en gratis demo-tjeneste for intern testing i organisasjonen. Tjenesten kan ikke videreselges. 

Vilkår: Dette er en gratis demo-tjeneste for testing internt i organisasjonen. Tjeneste kan ikke videreselges.

Hei! Vi gir bort en gratis guide til hvordan du kan realisere gevinster fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Skriv inn e-postadressen nedenfor, så sender vi den til deg!

Sendt!